Artikel info verbergen

In dit artikel beschrijf ik hoe je de artikel informatie kunt verbergen.

Onlangs wilde ik bij een artikel de datum van de laatste aanpassing plaatsen, echter er kwam een titel Gegevens \ Details bij te staan.
Dat wilde ik niet, in de broncode terug te vinden onder: article-info-term
override artikel details-gegevens verbergen code

Dit heb ik op de volgende manier opgelost, je kunt hiervoor een Template overide maken.

Ga hiervoor naar Extensies > Taalbeheer > Overrides (aan de linkerkant) > Nieuw (bovenaan).

Vul dan de volgende gegevens in
In Taal constante: COM_CONTENT_ARTICLE_INFO
Text: laat dit venster leeg
Zie ook onderstaand voorbeeld.

override artikel details-gegevens verbergen

 

 Klik op Opslaan & Sluiten.