De JCE editor is een open scource WYSIWYG HTML-editor die je in staat stelt webpagina's makkelijk aan te passen zonder dat enige kennis van speciale tekens noodzakelijk is. Via de gebruiksvriendelijke interface kan men snel en eenvoudig foto's en hyperlinks invoegen.

Alle input en opmaak worden rechtstreeks weergegeven waardoor je steeds het eindresultaat voor ogen hebt. Veel functies van de standaard editor zijn overgenomen door functies van JCE, zoals het invoegen van afbeeldingen, links en code weergave.

Lijst met alle functies en omschrijving van de knoppenbalk van JCE editor.

Drop downs

fontsizeselect lettertype grootte
styleselect Style
formatselect Format/Opmaak
fontselect Lettertype

Lettertype

bold Vet
underline Onderstreept
italic Cursief
strikethrough Doorhalen
sub Subscript
sup Superscript
forecolor Tekstkleur
backcolor Achtergrond kleur
charmap Speciale tekens
emotions Smilies

Tekst opmaak

justifyfull Tekst uitlijnen
justifycenter Tekst centreren
justifyleft Links uitlijnen
justifyright Rechts uitlijnen
indent Indent
outdent Outdent
numlist Opsomming lijst nummers
bullist Ongenummerde opsomming lijst
directionality Tekstrichting
article Lees meer/Pagina break
style CSS styles
imgmanager Afbeeldingen beheer

HTML functies

anchor Anker
nonbreaking Non-breaking space
advlink Links uitgebreid
unlink Unlink
cleanup Code schoonmaken
removeformat Opmaak wissen
hr Harde lijn
layer Lagen
xhtmlxtras HTML extra opmaak

Tabellen

buttons

Beheer

newdocument Nieuw document
spellchecker Spellingscontrole
undo Ongedaan maken
redo Opnieuw maken
advcode HTML code
visualchars Karakters weergeven
clipboard Clipboard handelingen - Kopiëren, knippen, plakken
paste Plakken speciaal
searchreplace Zoeken vervangen
visualaid Visuele hulpmiddelen
fullscreen Volledig venster
help Help
preview Preview
print Print

Aanvullende functies

image Afbeelding
link Link
code HTML Code

 

YouTube Filmpje

 

 

 

Gerelateerde items (op tag)