Knowledgebase

Hoe je veel voorkomende Joomla installatieproblemen kunt oplossen

In dit artikel leg ik uit hoe je veel voorkomende installatie problemen met Joomla kunt oplossen. Dit artikel is gebaseerd c.q. vertaald vanuit een artikel van JoomlaShack.com .

Joomla installatie problemen oplossen

Indien je Joomla! installeerd dan kan er tijdens het installatie proces van alles misgaan. In dit artikel stip ik mogelijke problemen aan die kunnen optreden tijdens de installatie.
Dit artikel is gebasseerd op Joomla versie 3.x.

Aanbevolen instellingen

Stap 1 Zorgdragen voor correcte instellingen

Een van de eerste dingen die je ziet tijdens het installeren van Joomla is de aanbevolen instellingen scherm (Recommended Settings). Rode letters in de Actual kolom zijn vaak een reden tot bezorgdheid. 

Vaak kun je deze waarschuwingen negeren en gaat de installatie van Joomla! nog steeds goed, maar als je de instellingen wil veranderen dan lees je nu hoe. Deze procedure heeft betrekking op de meest voorkomende problemen.

Allereerst laat ik zien hoe je het php.ini-bestand kunt terugvinden. Deze heb je nodig voor het oplossen van veel van deze problemen:

Waar is het php.ini bestand?

Waar is het php.ini bestand?

Het php.ini bestand kan worden gevonden op verschillende plaatsen op verschillende servers. Dit is niet een uitgebreide lijst, maar het is van toepassing voor de meesten van jullie en je goede aanwijzingen geven over waar te kijken.

 • cPanel Shared Servers: de php.ini bevindt zich soms in de hoofdmap van Joomla. cPanel kan zijn voorzien van een speciale wizard voor u in de sectie Software services.
 • Parallels Plesk Panel: /etc/php.ini
 • XAMPP: C:\xampp\php\php.ini
 • Ubuntu: /etc/php5/apache2

Het is belangrijk om te weten dat als je met PHP 5 werkt, dat de naam van je initialisatie bestand is: php5.ini.

Weergave foutmeldingen

Step 2 DisplayErrors

Dit is niet een fout en kan over het algemeen worden genegeerd tijdens de installatie. Maar je hebt de optie.

Methode #1: Je kunt Display Errors op "off" zetten na de installatie in uw globale configuratie-instellingen. Als er enige reden dat dit een probleem is, zijn hier enkele mogelijke oplossingen. Gebruik de eenvoudigste methode die werkt. Je hoeft ze niet allemaal te gebruiken. 

Methode #2: Wijzig het php.ini-bestand. Open het bestand in een editor en ga naar:

display_errors = On or display_errors = 1

Verander de waarde naar:

display_errors = Off or display_errors=0.

Methode #3: Wijzig het .htaccess bestand. Als je de weergave van de weergave foutmeldingen (display_errors) wil uitschakelen, maar je hebt  in de instellingen geen toegang tot het php.ini bestand dat kun je proberen deze regel toevoegen aan de .htaccess file die in uw hoofdmap van Joomla! terug vind.Typ het volgende:

php_flag display_errors "0"

Soms moet je wellicht de waardes van "0" naar "Off" wijzigen.

 

Strict Standards

Step 3 A Related problem Strict Standards Accessing

Dit is meestal een van de mogelijke problemen die je tegen kunt komen wanneer je Joomla installeert op je localhost, dus je eigen computer (bijvoorbeeld in XAMPP of AMPPS). Het foutrapportage is ingesteld op strikt, zodat een volledige scherm van waarschuwingen worden weergegeven. Opmerking: Deze waarschuwingen worden geen foutberichten weergegeven. Je hoeft deze niet te corrigeren, je dient alleen de regels te veranderen. Het foutbericht luidt als volgt:

Strict Standards: Accessing static property JCache::$_handler as non static

Zoek de regel die begint in het php.ini-bestand:

error_reporting =

Verander van de waarde naar:

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED

Zoek ook naar:

display_errors = On

Verander de waarde naar:

display_errors = Off

Stop en herstart vervolgens  de Apache server om de nieuwe instellingen te activeren. Hoe je Apache server (of service) kunt stoppen en herstarten zal afhangen van welke lokale serverpakket je gebruikt. (XAMPP WAMP, AMPPS enz.) Commerciële servers hebben meestal een dienstenpakket waarmee je Apache kunt stoppen en starten.

 

Output Buffering

Step 4 Changeling the Output Buffering

In het php.ini-bestand vindt je een beschrijving van output buffer die luidt "Output buffering" is een mechanisme voor de controle op hoeveel output gegevens (met uitzondering van kop- en cookies) PHP intern moet houden alvorens deze gegevens naar de client te pushen.

Als je toepassing de uitvoer groter is dan deze instelling, zal PHP die gegevens verzenden in stukjes van ongeveer de grootte die je opgeeft. In gewoon Nederlands helpt Output Buffering uw site sneller weer te geven.

Open je php.ini bestand en zoek naar output_buffering, en wijzig de waarde. Je hebt drie mogelijke waarden:

 1. On = Enabled and buffer is unlimited
 2. Off = Disabled
 3. Integer = Enables the buffer and sets its maximum size in bytes. ; Recommended settings - Development Value: 4096; Production Value: 4096.

Verander dit naar:

output_buffering = 4096

Of deze waarde:

output_buffering = Off

 

Veranderd register_globals van On naar Off

Step 5 Registered Globals On to Off

Register_globals is een gat in de beveiliging en dus potenieel risico voor je site en het is het absoluut waard om de waarde uit te schakelen. Als je register_globals waarde wil uitschakelen, zoek dan naar deze regel in het php.ini-bestand:

register_globals = On

Veranderd de waarde naar:

register_globals = Off

 

Verhoog de PHP-upload limiet

Step 6 Increasing the PHP upload limit 1

Step 6 Increasing the PHP upload limit

 

Vaak heb je een probleem installeren van plugins of uploaden van foto's. De meest voorkomende oorzaak is een lage limiet voor de grootte van de bestanden die je kunt uploaden. Open het php.ini bestand en zoekt deze variabelen:

post_max_size = 8M

Deze variabele bepaalt de maximale hoeveelheid gegevens die PHP in een enkelvoudig formulier indienen met behulp van de methode POST zal aanvaarden. De standaardwaarde is 8 MB. 

upload_max_filesize = 2M

Deze variabele beperkt de grootte van een afzonderlijk bestand is geüpload. De standaardwaarde is 2 MB. Om de limiet te wijzigen, bewerken of voeg de volgende waarde toe in uw php.ini-bestand. De waarde van de maximale upload die je voor de upload_max_size en de post_max_size opgeven kunt is 192M.

memory_limit = 50M
post_max_size = 10M

Ook kun je ervoor zorgen dat je de  juiste machtigingen hebt om bestanden te kunnen uploaden.

file_uploads = On
upload_max_filesize = 10M

Mocht je nog steeds problemen ondervinden, controleer dan de rechten. Om te controleren dat je de juiste rechten hebt, kijk dan of je op deze directory (map): /tmp/ deze schrijfmachtigingen hebt. Meestal  is dat 755.

 

cURL not loaded

Step 7 406 cURL not loaded

Mocht je problemen ondervinden tijdens het upgraden van een Joomla 1.5 site op je XAMPP? Je kunt tijdens de installatie de volgende fout berichten in beeld krijgen:

Notice: Undefined property: stdClass::$timelimit in ..... \includes\jupgrade.class.php on line 156 406: cURL not loaded

Er zijn een paar andere dingen die dit probleem kunnen opleveren. Het eenvoudige antwoord is:  to load cURL.

 1. Ga naar je php.ini file. (bijvoorbeeld op je local computer: C:\xampp\php\php.ini)
 2. Zoek de tekst: ;extension=php_curl.dll;
 3. Verwijder de puntkomma die voorafgaat aan het.
 4. Het zal nu lezen extensie=php_curl.dll; (De puntkomma "comments it out")
 5. Sla het bestand op;
 6. in XAMPP control-panel; Klik op Stop naast Apache; en klik dan op Start.

Dit een probleem treft je op een commerciële server waarschijnlijk niet aan, maar als het is en je de verandering aanbrengt in je php.ini-bestand hebt. Start dan je Apache opnieuw op.

 

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.